Foreningen er i tæt kontakt med myndighederne ved afholdelse af alle arrangementer. Vi følger de aktuelle vejledninger og de af myndighederne påbudte forholdsregler i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Covid19 pandemien. Eventuelle begrænsninger i deltagerantallet står opført under hvert arrangement.

Ønsker du/I at være medlemmer af foreningen, så send en mail via Kontakt, eller indbetal beløbet kr. 100,- via foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5396 konto nr. 0248830, eller mobile pay: 83566

Husk navn, adresse, mail-adresse og eventuelt telefonnummer.

Alle tekster på denne hjemmeside tilhører forfatterne. Rettighederne til billeder tilhører fotografen eller ejeren af billedet. Alt materiale er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Materialet kan kopieres og anvendes med tydelig kildegengivelse efter aftale med forfatter, fotograf eller ejer af billede.

© Forfatter og webredaktør Jesper Bade Poulsen, e-mail: svlokalhistorie@gmail.com