referat af Seneste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 25. juni 2020.

Til stede: Hugo Madsen(HM), Rose Madison(RM), Anni Mortensen(AM), Henning Jensen(HJ), Werny Andersen(WA), Jesper Bade(JB), Ulrik Riff(UR). Mødet afholdt hos AM i Støden.

1. Velkomst, Formanden bød velkommen til alle.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning, Ref. blev godkendt

3. Bordet rundt, status på foreningens stilling og væsentlige begivenheder, Alm info bordet rundt
vi blev enige om veste med blå HJ arbejder videre.

4. Økonomi, status på økonomi og budget og status på ansøgninger, JB tager kontakt til Peter ang. Mobil pay. JB omtalte det generale billede.

5. Medlemmer. Status på medlemstal, status på medlemshvervning, Status på medlemstal, 46 medlemmer. status på medlemshvervning. Ny ind gang tekst se Mobailpay

6. Hjemmeside og facebook, JB fremlagde den nye hjemmeside og reklame.

7. Aktiviteter, Byvandring den 22. august 20 slægtsforskning sep. og nov. på skolen. Ang. Tarok, det køre. Kruuse ang. kro

8. Arkivalier

9. Eventuelt,

10. Næste møde, ?

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *