Nordgården

Kort fra ca. 1860-62. Nordgården i lidt ensom majestæt nord for Strædet og kirken. Bygningen nederst til højre er Svogerslev kro.
Nordgården 1936-37
Nordgården set fra nord, 1949.
Nordgården før branden i 1917.
Nordgården som kommunekontor
Kommunekontoret 1964.
Sognegården i dag.
Forslag til udvidelse af sognegården. Fra Forslag til lokalplan 687. Som det ses på kortet fra 1860-62 har der ligget et stort vandhul syd for gården mellem gården og Strædet. Ifølge lokalplansforslaget skal der være parkeringsplads i dette vandhul.

Nordgården

Gården var, i tiden da alle gårdene stadig lå i byen, den gård der lå længst mod nord. Hvem der oprindeligt havde den vides ikke, men indtil 1793 var det Ledreborg grevskab der ejede denne. Hvornår Ledreborg havde købt gården, er endnu uvist.

Den første bonde på gården der kendes, er Lars Olsen og dennes hustru Ane Nielsdatter. Lars Olsen afgik ved døden i 1751. Enken giftede sig herefter med Knud Hansen. Ved tiltrædelsen af fæstet bestod jorden af 14 tønder, 7 skæppe og 2 album. Stuehuset nedbrændte i 1754, og i 1758 døde Ane Nielsdatter. Parret havde på dette tidspunkt fire børn, så Knud Hansen har hurtigt ledt efter en ny hustru. Det var ikke nemt at drive en gård og en familie når man var enlig. Allerede samme år gifter den 46-årige Knud Hansen sig med den 22-årige Ellen Hansdatter. I en synsberetning fra Ledreborg i 1765 hedder det dog: ”meget velhavende folk, ellers slette beboere, Manden drikke og lever ilde i andre maader, Konen er Soe agtig”. I 1769 afstår Knud Hansen fæstet til Hans Nielsen. Der skal dog bygges et nyt hus, seks fag til Knud Hansen og hans kone til fri beboelse resten af deres liv. I 1771 oplyses det at parret er blevet skilt, dog ikke mere end at de får et bar døbt i 1773. Natten efter 10. november brænder Nordgården igen. Der opstår brand i Ellen Hansdatters og Hans Nielsens fælles lade, og denne og Ellens hus brænder helt ned. Knud Hensen tilstår at han har sat ild på laden. Han bringes til arresten i Roskilde, og april 1774 bliver han hængt i Roskilde. Ellen Hansen lever til sin død i 1783 i Svogerslev.

Hans Nielsen der i 1769 fik fæstet under Ledreborg, må fraflytte gården i 1793. Ved et mageskifte i 1793 bytter Ledreborg og Københavns Magistrat/Bidstrup gårdene Søndergård for Nordgård. Dette betød, at Magistratet fik samlet alle sine gårde og jord nord for Hovedvejen, og Ledreborg fik samlet sine jorde på sydsiden. Men det betød også, at Hans Nielsen og hans familie måtte bryde op og flytte til Søndergården og, at fæsteren der, Niels Andersen og hustruen Karen Hansdatter, nu måtte flytte ind på Nordgården.

Den nye fæster Niels Andersen havde giftet sig med enken fra Søndergården. Hendes første mand var død i 1771. I det første ægteskab havde hun sønnen Hans Andersen. Det andet ægteskab var barnløst. Så da Niels Andersen dør i 1806 er det denne, Hans Andersen der overtager gården. Moderen lever frem til 1812. Om, og med hvem Hans Andersen gifter sig med vides pt. Ikke, men i 1823 sidder Lars Jørgensen på gården. Han er gift med Ellen Hansdatter, der kan være en datter af føromtalte Hans Andersen. Der sker dog en stor tragedie året efter. Parret skal have deres første barn. Der er tale om tvillinger. Hun føder en pige i april, og så går det galt. Efter tre dage føder hun sønnen Hans, og det ender med at moder og søn dør. Lars Jørgensen gifter sig igen senere samme år. Han dør i 1831, og nu er det enken der må gifte sig igen for at kunne fører gården videre. Hun gifter sig med Peder Andersen. I 1864 købes gården fra Magistratet som selveje. Sammen driver de deres gård frem til 1870erne hvor fæstet afgives til deres datter og svigersøn, Karen Pedersen og Niels Jensen. Deres søn overtog gården i 1904. Hans navn var Jens Peter Jensen. Han skiftede senere navn til I. P. Nordengaard. På hans tid havde gården et jordtilliggende på 86 tdr. land.

Gården nedbrændte i 1917. En del soldater var blevet indkvarteret på gården, blandt andet på gårdens høloft. Man mener, at rygning blandt soldaterne var skyld i at branden opstod. Det nye stuehus der blev opført, er det der stadig ligger på den gamle gårds plads. I 1932 solgte I. P. Nordengaard gården til Peter Fauerby. Denne havde gården til sin død, og derefter solgte enken gården til Kornerup-Svogerslev kommune. Kommunekontoret blev flyttet til gården, og i slutningen af 1960erne blev stalde og lader nedrevet. I dag er kun stuehuset bevaret. I en lang periode var der specialskole i bygningerne og nogle pavilloner langs Nordgårdsvej. Ved nedlæggelsen af Sct. Andreas skolen blev Nordgårdsskolen flyttet derover. I dag er den gamle Nordgård sognegård. I dag er man ved at genopføre bygninger på de gamle længers plads, da sognegården skal udvides.

JBP 1/2-2021