fra dit fotoalbum

Dine billeder er også historie

Ideen med dette afsnit er, at gøre opmærksom på, at i diverse fotoalbums og lysbilledkasser ligger der glemte billeder der også har historisk værdi. Nogle af de billeder der er lagt op her er taget af min far i 1966-67, -og godt nok er det billeder af tante Jytte og onkel Jens Otto sammen med min mor fra et privat fotoalbum, men det er også et billede fra Strædet af huse der nu er revet ned eller bygget helt om. Et af billederne viser min morfar der inspicerer vores nyindkøbte hus i Pilestykket, men det viser også bagsiden af Svogerslev Kro som den så ud i 1966. Vi er ligeglade med at billedets hovedmotiv er jeres moster Olgaer elle onkel Anderser, men vi er interesserede i at se billederne af bygningerne i baggrunden som kan være vigtige kilder til byens historie.