Præstegården

Kort fra 1785, Gården vest for kirken er den gamle præstegård.
Kaspersens hus på arealet vest for kirken. Nedbrændt i 1979.
Lyngagergård, 1936.
Præstegården i Kornerup, 1936.
Præstegården på Søbredden.
Asfaltfabrikken på Lygagergårds jorde.

Præstegården

Svogerslev har selvfølgelig sin egen præst. 

Sognet har altid haft egen præst, om end præsten i en lang periode var fælles med andre sogne. Svogerslev har dermed også haft sin egen præstegård. Denne lå oprindeligt vest for kirken på den jord der nu er opslugt af kirkegården. Ældre beboere i byen kender området som “der hvor Kaspersens hus lå“.

De ældste præster i Svogerslev har vi ikke kendskab til. Situationen her var præget af, at det mægtige Roskilde med Domkirken og alle dens kapeller og prælater lå så tæt på som den gør. Kirken i Svogerslev hørte under en af prælaterne i Roskilde. I perioder har præsten været bosat i Roskilde, og han har i stedet lejet eller fæstet præstegården i Svogerslev ud til en bonde. Denne bonde svarede så afgifter til denne kapellan i Roskilde. Efter middelalderens slutning blev franciskanerklosteret i Roskilde nedlagt, men gråbrødrenes gamle kirke blev videreført som almindelig sognekirke. Kapellanen ved Gråbrødrekirke fungerede både som sognepræst i Roskilde og i Svogerslev. Præstegården var stadig lejet ud. Dette var den frem til at den blev solgt i 1724, i første omgang til Kornerupgård, og derefter sammen med denne, til greven af Ledreborg. I 1787 blev Svogerslev udskiftet. En del af gårdene blev flyttet ud på de samlede jorder. Den gamle præstegård fik sine marker ved vejen der gik fra Svogerslev til Ledreborg Allé. Gården fik navnet Lyngagergård. Dette navn fik den dog først da den var blevet udflyttet til vejen Lyngageren hvor den stadig ligger. Gården hørte under Ledreborg frem til salget til selveje i 1917, hvor det blev muligt for fæsteren at frikøbe sin gård til selveje. Derpå var gården i den samme slægts eje lige til landbruget blev nedlagt i 1970, og Tjærekompagniet, det senere Munck asfalt, overtog området. Men den gamle gård ligger der stadig.

Præsten flyttede senere til Kornerup og var selvfølgelig her bosat i præstegården der. Den lå ikke helt det sted den nuværende ligger. Der var en stor brand i 1865. I denne nedbrændte blandt andet præstegården. Den nye præstegård er den der stadig ligger på stedet. Fra denne gård blev præstekaldet i de to sogne, Kornerup og Svogerslev leddet fra 1752 til 1994. Da den sidste præst for begge sogne, Edward Wulf Pedersen, gik på pension, fik han vedblivende lov til at blive boende i præstegården. Man valgte at skille de to sogne fra hinanden. Sognekommunen var allerede blevet delt ved kommunesammenlægningen i 1970, og nu delte man også pastoratet. Kornerup kom til Herslev-Gevninge, og Svogerslev fik igen sin egen præst bosiddende i byen. Der skulle så findes en embedsbolig til denne. Valget faldt på en 70er villa beliggende på Søbredden, og denne er stadig præstegård for Svogerslevs præst.

-Og hvad så med de tidligere præstegårde? 

Den gamle gård inde i byen forsvandt allerede i 1800årene, og de absolut sidste rester nedbrændte i 1979. Denne gårds område er af flere omgange blevet opslugt af kirkegårdsudvidelser mod vest. Gården på Lyngageren står tom og bliver ikke synderligt passet. Den er vel i fare for at blive revet ned på et tidspunkt, hvis den ikke falder sammen selv. På jordene ligger i dag Munck Asfalt. Kornerups sognepræst bor ikke længere i denne by, nu til dags er denne bosiddende i præstegården i Gevninge. Den gamle præstegård er i dag købt privat og der er et firma på adressen.

JBP 31/3-2020