Fra byen og ud på heden. -Hedegården i Svogerslev

Hedegårdens placering før udskiftningen. Gården markeret med gul. Den grønne farve angiver den gamle landevejsforløb.
Hedegårdens placering efter flytningen før branden. Gården markeret med gul, de tilhørende jorde med grøn.
Hedegården efter at Lindenborgvej er anlagt. Alle grunde mærket “8” hørte oprindeligt til gården.
Hedegården 1949.
Hedegården omgivet af Industri på Industrileddet, 1989.
Ny Hedegård på Lyngageren, 1991.

Hedegården lå oprindeligt inde i byen. Den lå langs den gamle landevej, der på dette tidspunkt løb nord om kroen, gården lå omtrent hvor Pilestykket ligger i dag. Gården var sandsynligvis kommet til Kornerupgård i starten af 1720erne, og kom med denne til Ledreborg grevskab. Den ældste fæster der kendes, var Peder Nielsen. I 1771 omtales han som ”Gaardmand af maadelig stand.” I forbindelse med udskiftningen i 1787 har gården fået samlet sine jorde sydvestligt i byen. På dettetidspunkt er fæstet overgået til Anders Jensen. Han var gift flere gange, hans første kone, Sidsel Pedersdatter, kan være en datter af den tidligere fæster.

I forbindelse med at jordene bliver samlet vælges det at flytte gården ud på sin nye lod. Om det var Ledreborg grevskab eller fæsteren der valgte dette vides ikke. Gården blev opført omtrent under nuværende Hovedgaden 50 og under maskinfabrikken.

I 1801 er der en ny fæster der har gården. Han hedder Jacob Olesen og syntes ikke at have familie relationer til den tidligere bonde. Jacob Olesen dør i 1830, og fra ham kommer fæstet til Jørgen Andersen. Jørgen Andersen er på gården frem til sin død i 1884. Gården brænder ned i hans tid, muligvis flere gange. Den brændte muligvis i den store brand i 1852 og igen i 1865. Gården blev herefter opført noget længere mod sydvest. Hovedbygningen ligger stadig på dette sted, med adresse på Industrileddet. Gården blev efter Jørgen Andersen overtaget af sønnen Anders Jørgensen. Anders Jørgensen var veteran fra krigen i 1864. I mange år var han formand for Kornerup-Svogerslev Sygekasse. Han afstod fæstet ca. 1908 til sin søn Lars Anders Jørgensen. Han var i mange år sognefoged i Svogerslev. I 1917 købte han gården af Ledreborg grevskab. Efter anden verdenskrig vælger han at sælge gården til Hans Peter Petersen fra Vindinge. Han havde gården til starten af 60erne. På dette tidspunkt købte Kornerup-Svogerslev kommune gården. Ved anlæggelsen af Lindenborgvej var jorden blevet skåret over, så Hans Petersen byggede en ny på markerne ved Lyngageren. Han havde købt Kildevangsgård i 50erne og havde ca. 120 tdr. land. Gården fik navnet Ny Hedegård. Alt jorden nord for Lindenborgvej og de gamle bygninger blev solgt til kommunen der anlagde Industrileddet på dette sted. De gamle bygninger fik lov at blive liggende. I 2016 blev stalde og lader dog revet ned, og stuehuset er pakket ind i metal.

Ny Hedegård drives i dag af Niels Jørgen Petersen.

JBP 3/3-2021