smedjen

Smedjen før ombygningen i 1931.
Smedjen set fra sydøst.
Smedjen set fra øst.
Den sidste smed, Christian Petersen på sin 70 års fødselsdag i 1985.
Skibbybussens stoppested endnu bevaret på bygningen.
Smedemester Christian Petersens skydeskive. Skiven er malet og komponeret af
Jørgen Brendekilde.

Smedjen.

I 1841 blev det besluttet at der skulle bygges ny smedje i Svogerslev. Der blev afstået et stykke by jord ved gadekæret og det blev besluttet at smedjen skulle bygges der. Fra Kornerup kom der protester, de ville gerne have smedjen bygget i dette sogn, men greven af Ledreborg sagde nej, den skulle bygges som besluttet i Svogerslev!

Pengene blev lånt af amtsfattigkassen og skulle betales tilbage over fem år. Smeden der flyttede ind i den nyopførte bygning, hed Niels Peter Jeppesen. Han havde før været smed i byen, men var blevet opsagt fra sin bolig. Smedjen var i Ledreborgs eje frem til 1848, da den solgtes til Kornerup-Svogerslev kommune. Kommunen fæstede den ca. 1854 til en ny smed, Peder Jensen. Han købte smedjen til selveje af kommunen i 1884. Han afviklede dog allerede smedjen året efter. Han blev boende i huset på aftægt. Den nye smed hed Julius Petersen. Han var fra en smedeslægt ude fra ”Kelds-smedje” ved Boserup. Julius Petersen var en dygtig og arbejdsom mand. Han døde dog allerede i 1903 af sukkersyge, og derefter overtog hans ældste søn smedjen. Han hed Vilhelm Petersen, og var udlært ved sin fader da han overtog smedjen var han kun 19 år. I 1904 kom der telefon til Svogerslev, og den første telefoncentral med omstilling blev indrettet i smedjen. Den blev i mange år drevet, først af Vilhelm Petersens moder, derefter af hans kone, Marie Petersen. Da der blev oprette en buslinje mellem Roskilde og Skibby blev der stoppested ved smedjen. Det gamle skilt hænger stadig på husets væg. I 1922, og igen i 1931 ombyggedes huset til det omtrent det udseende det har i dag. I 1933 døde Vilhelm, og hans søn og lærling Christian Petersen overtog som 16-årig byens smedje. I de første mange år som ”rigtig” grovsmed, siden drev han cykelværksted fra værkstedet. Christian Petersen var et kendt ansigt i byen og ved hans 70-års fødselsdag var der stor festivitas sponsoreret af blandt andet købmand Leif Petersen. Christian Petersen var medlem af Roskilde og omegns fugleskydningsselskab, og i 1972 blev han fuglekonge. Han skive blev malet af Jørgen Brendekilde og forestillede Kornerup-Svogerslev kommunes våbenskjold sammen med en smedeesse og en ambolt. Christian var ungkarl og spiste efter moderens død alle sine varme måltider på Svogerslev kro. Han døde som 71-årig i 1986. Smedjen blev derefter overtaget af Allan Donstrup, og efter hans død blev den overtaget af sønnen Michael Donstrup. Denne driver tømrer værksted fra den gamle smedje.

JBP 28/2-2019