samarbejdspartnere

Svogerslev lokalhistoriske forening har et godt og givende samarbejde med flere af de lokalhistoriske foreninger i omegnen. Flere af vores arrangementer er afholdt i samarbejde med en eller flere af disse.

Syd for banen, https://sydforbanen.dk/

Historisk samfund for Roskilde amt, https://historisksamfundforroskildeamt.dk/

Ramsø lokalhistoriske forening, http://www.ramsoelokal.dk/

-endvidere har vi et godt samarbejde med Roskilde kommune, Lynghøjskolen i Svogerslev samt Svogerslev Boldklub, http://www.svogerslev-bk.dk/