kommende aktiviteter:

Foreningen er i tæt kontakt med myndighederne ved afholdelse af alle arrangementer. Vi følger de aktuelle vejledninger og de af myndighederne påbudte forholdsregler i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Covid19 pandemien. Eventuelle begrænsninger i deltagerantallet står opført under hvert arrangement.


Kirkebog fra Svogerslev

Onsdag d. 27. januar 2021 forsøger vi endnu engang at få afholdt foredraget/oplægget fra Roskildeegnens slægtsforskerforening, omhandlende kilder til slægtsforskning og lokalhistorie. Dette vil finde sted på Lynghøjsskolen, lokale 81, kl. 19.00-21.00.


fæstebrev til husmand under Ledreborg gods.

Onsdag d. 3. februar 2021. Vi har inviteret seniorforsker fra rigsarkivet, Michael Dupont, til Svogerslev for at fortælle om godsarkivernes indhold og brug i forbindelse med lokalhistorie. Dette vil finde sted på Lynghøjskolen, lokale 76, kl. 19.00-21.00.


Årets generalforsamling vil finde sted onsdag d. 3. marts 2021, på Lynghøjskolen, lokale 76, kl. 19.00-21.00.