kommende aktiviteter:


Foreningen har fået indkøbt dette banner. Det vil kunne ses ved mødestedet for aktiviteter, eksempelvis i forbindelse med byvandringerne.