kommende aktiviteter:


Foreningen har fået indkøbt dette banner. Det vil kunne ses ved mødestedet for aktiviteter, eksempelvis i forbindelse med byvandringerne.

Næste arrangement bliver en byvandring lørdag d. 7. september. Mødested er Kirkepladsen kl. 13:00.