kate schertiger

Kate Schertiger, starten af 1980erne. Privatfoto.
Roskilde Avis. 2. november 1939.
Svogerslev kirke.
Kirken i Kornerup. Billedet var med på udstillingen i 1947.
Kopi af “den gamle” altertavle fra Svogerslev. Original af J. Th. Skovgaard.
Senere værk fra Maglehøj vej, Helsinge.
Ved Borrevejle vig. Signeret med fulde navn.
Kate Schertiger. I baggrunden et af hendes potrætter af Thorvald Emil Kristensen.
Ukendt gravhøj, Billedet er dateret 1942, og har været udstillet på Charlottenborg.
Lerbjerg hus, Hvidager. Privat eje.
Heather Hill. Privat eje.
Akvarel, Heather Hill. Privat eje.
Kildegården i Svogerslev. Privat eje.
Svogerslev set fra markskel i nord. Privat eje.

Kate Emma Schertiger blev født 21. november 1894 i Aalborg. Hendes mor var oprindeligt fra Hamburg. Hendes far var maskinfabrikant, oprindeligt fra Sorøegnen, hans far var godsforvalter ved Store Frederikslund. I 1906 flytter familien til København. Faderen, Georg Frederik Vilhelm Schertiger, er nu registreret som handelsagent. Med sig til København har parret fem af deres børn. De to ældste døtre syntes at være blevet i Jylland. I et interview fra 1939 fortæller hun, at hun som ung pige gik på tegneskole i København, og senere igen fik hun undervisning ved maleren O. A. Kjærgaard, “en kunstnerisk Vejleder af Rang“. I 1923 flytter Kate Schertiger til Københavns Kommunes børnehjem på Enghavevej. Hun har ladet sig uddanne til barneplejerske og bor på børnehjemmet. Hvor længe hun bliver der vides pt. Ikke, men i 1930 er hun at finde i landsbyen Vindeby på det vestlige Lolland. Her ernærer hun sig som husbestyrerinde.

17. november 1932 indgår hun ægteskab i Kornerup kirke med gartner Thorvald Emil Christensen. Deres bopæl kendes ikke, muligvis er de bosat i Tjæreby hvor han oprindeligt er fra, eller Gundsømagle hvor han bor i 1936. I dette år køber Thorvald Christensen matrikel nr. 15e i Svogerslev. Huset på hovedvejen gennem Svogerslev er opført i 1937, og ligger der stadig. I Kornerup kirkebog, under vielsen, er hun opført som “malerinde”. I folketællingen fra 1940 er de stadig bosat i huset på Hovedvejen, og af tællingen fremgår det, at hun vistnok har sløjfet navnet Christensen og har taget sit pigenavn tilbage. Med dette navn signerer hun sine billeder. I Roskilde Avis fra 2. november 1939 bekendtgøres det, at kunstneren Kate Schertiger Christensen åbner sin debutudstilling ved glarmester Guhle i Roskilde.

I Roskilde Dagblad fra 28. november 1947, er der en omtale af at Malerinden udstiller billeder i Vingårds stræde i København. “Af den dygtige Malerindes arbejder kan nævnes, Kornerup kirke, Selvportræt, Høstbillede fra Kildemarksgaarden ved Svogerslev, Gammel Længe ved Borrevejle Vig, Gammel Gaard ved Svogerslev, Mod Kornerup Sø, Efter Høst Svogerslev og endelig Gevninge Kirke. Udstillingen rummer ogsaa en del Tegninger“. I en anmeldelse af en af hendes udstillinger i Vingårdsstræde kritiseres hun for at være for farveløs, kritikeren omtaler at det sikkert skyldes hendes tidligere arbejde som porcelænsmaler på Den Kgl. Porcelæns fabrik.

Omkring 1955 er den lille familie i opbrud, deres hjem i Svogerslev udstykkes kort derefter i 1956-57. Gartneriet bliver blandt andet til gaderne Kildevænget, og Bygadens vestlige del. Huset fra 1927 sælges siden til tømrermester Villy Fejersen.

I første omgang flytter Kate i efteråret 1956 til Helsinge. Thorvald bliver der i mod boende i Svogerslev. Han flytter først til Helsinge pr. 1. januar 1959. April 1959 køber de hus i Helsinge, og her bor de frem til hans død i 1971. Derefter flytter hun på plejehjem i Vejby.

Fra Nordsjælland har hun også en større billedproduktion. I marts 1984 dør hun på plejehjemmet i Vejby. Hun ligger begravet på kirkegården i Nykøbing S.

Det er lykkedes at genfinde flere af hendes billeder fra udstillingen i 1947. Det har dog ikke været muligt at få dem alle fotograferet endnu. De vil tilgå siden ved senere lejlighed.

Billedet af Kornerup Kirke er til salg, alle andre af hendes billeder er i privateje.

. Har du kendskab til flere billeder eller yderligere oplysninger må du meget gerne kontakte mig via mail: svlokalhistorie@gmail.com

JBP 1/11-2018