Den nye gård i Kattegraven.

Kildemarksgårdens stuehus 1989.
Det tidligste billede af gården. Den er endnu ikke bygget om i øst. Billedet er fra før 1935.
Den gamle Kildegårds jord (markeret med gul), og den nye gårds jorde, (markeret med blå)
Gården i 1936. I denne periode var den ejet af Poul Erik Jørgensen.
Gården i 1957 efter at familien Petersen havde overtaget den.
Tolver Viliam Jensen f. 1901 i Skibby.

I Svend Gyldenkærnes optegnelser fra 1960erne optræder lokaliteten “Kattegraven“.

I 1907 solgte Jørgen Larsen sin og hans søskendes gård i Svogerslev. Det var den gamle Kildegård der oprindeligt havde ligget inde i byen der hvor Bygaden 9 og 11, og Hovedgaden 25 ligger nu. Gården blev flyttet ud på marken, vist nok efter en brand. Den var i mange år fæstet under Roskilde Adelige Jomfru kloster. Den nye ejer var Hans Jensen. Han købte det hele, gård, jord, dyr og inventar. Dog beholdt Jørgen Larsen et stykke jord mod øst. Her opførte han en lille ejendom og drev det lille jordstykke med hjælp fra sin søster.

Hans Jensen valgte at dele sin jord i to dele. Den vestligste med gården solgte han videre. På hjørnet af nuværende Kongemarksvej byggede han en ny gård. I samtiden har gården haft navnet Ny Kildegård, senere fik den navnet Kildemarksgård. Jorden bestod af 25 td. land.

Han havde gården frem til 1919. Dette år solgte han den til C. Thomsen. Thomsen havde flere gårde på en gang. Købte og solgte lystigt, og ikke kun i nærområdet, men over det meste af Sjælland. Han solgte Kildemarksgården til Lars Jensen en slægtning til familien Carlsen fra Olufshøj. Han måtte senere gå fra gården men solgte den til sin fætter Carl J. Carlsen. -og herefter gik det stærkt. Gården blev solgt otte gange i løbet af en tiårig periode. I 1954 blev den solgt til Tolver Viliam Jensen. Han var født i 1901 i Skibby, havde været på Roskilde Højskole i perioden 1918-1919 og derefter på Slangerup Landbrugsskole 1924-25. Ved hans overtagelse af gården havde den et dyrehold på: tre heste; syv køer; fire ungkvæg og 21 svin. Han drev det så vidt, at han nogle år efter noteredes for: Tre heste; ti køer; atten stykker ungkvæg og 200 svin. Tolver Jensen var særligt interesseret i racen Belgiske heste, og var medstifter af Hornsherreds Belgiske hesteavlsforening.

Hans datter, Edith Marie var gift med en søn fra Søndergården, men denne døde ved en tragisk ulykke på Svogerslev sø. I 1954 solgte Tolver Jensen gården til tre søskende, Andrea, Ejnar og Carl Petersen.  De havde drevet gartneri på Amager, men måtte flytte på grund af udvidelse af lufthavnen. De drev i mange år gartneri med grøntsager på gården i Svogerslev. Grøntsagerne blev hovedsageligt solgt på Grønttorvet i København. I 1967 solgte de gården til Kornerup-Svogerslev kommune der rev sidebygninger og avlsbygninger ned og udstykkede jorden. På området opstod vejene Søkrogen, Søtoften og Søbredden. Det gamle stuehus fik dog lov til at blive liggende.

I forhold til Hovedgaden og Kongemarksvejen ligger stuehuset i en lavning. Det er denne lavning der af Svend Gyldenkærne kaldes for Kattegraven.

JBP 2/8-2021