Kirkevej 1

Kirkevej 1, Degneboligen.

Sammenbygget med kirkegårdsmuren mod øst ligger den gamle degnebolig. Oprindeligt lå den gamle kirkelade på stedet. Kirkeladen var der man anbragte, blandt andet, det korn der skulle svares i afgift til kirken/præsten. I begyndelsen af 1740erne omtales den gamle kirkelade da den ombygges til beboelse for degnen i Kornerup-Svogerslev. Degnen boede på dette tidspunkt til leje i Kornerup. Roskilde Adelige jomfrukloster var ejer af både Svogerslev kirke og kirkeladen og stod derfor for byggeriet. I 1755 er der ved indsættelse af en ny degn, synsforretning af degneboligen. Den findes uegnet til formålet og gehejmeråden i København anbefaler at der opføres en ny bygning til brug og bolig for degnen. Priorinden fra Det Adelige Jomfrukloster og grev Holstein fra
Ledreborg er ejere af de to kirker i de to sogne som degnen skal betjene så det ender med, at de skal betale opførelsen af degneboligen. Klosteret var dog ikke meget for at betale, så det ender med at grev Holstein river den gamle kirkelade ned og for egen regning opfører degneboligen mod at få skøde på
ejendommen. Resultatet bliver den bygning der stadig ligger på Kirkevej i Svogerslev.

I 1820 nedlægges degneboligen da der bygges ny skole mellem de to sogne. Den sidste degn Mouritz Hansen, købte huset og blev boende til sin død i 1831. De sidste år boede han som aftægtsmand hos Niels Albrechtsen der var gift med hans broderdatter. Deres søn Albrecht Nielsen drev slagteri og kreaturhandel
på stedet. I 1893 solgte han bygningen til en anden slagter, Niels Olsen. Denne solgte allerede i 1901 bygningerne til hjulmager Niels Hansen, hvis søn videredrev hjul- og karetmagerværkstedet. Huset blev i 1977 solgt til Roskilde kommune.
Kommunen havde flere planer med huset, dels museum, dels bibliotek. Det endte dog med at huset blev solgt til privateje.

Billedet er taget fra øst mod vest. Man kan se den lille bygning mod Kirkevej der oprindeligt indeholdt stald, senere blev der indrettet hjulmagerværksted. Foran denne ses en vandpost. Brønden under vandposten blev genfundet i 1975. Selve brøndkassen var muret op med teglsten. Brønden er fyldt op.

Det nederste billede viser den gamle degnestue set fra kirkegården. Der var en dør fra degneboligen direkte til kirkegården så degnen hurtigt kunne komme til kirken og passe sit arbejde som kirkesanger.

JBP 2/4-2018