skolerne

Den gamle degnebolig, set fra øst.
Skolen på “Skvatbrinken”.
På en af loftsbjælkerne i den gamle skole var alfabetet ridset ind.
Skolen i Kornerup.
Svogerslev skole, senere Andreas skolen. Nuværende Nordgårdsskole.
Lynghøjskolen.

Skolerne.

De to små sogne, Kornerup og Svogerslev, havde i hvert fald så langt man kan undersøge det, samme degn. Den første kendte degn var bosat i Kornerup, men flyttede i. til Svogerslev. Til en start flyttede han ind i den gamle kirkestald der lå på østsiden af kirken. En senere degn klagede over bygningens tilstand, og patronen, Roskilde Adelige Jomfru kloster byggede i samarbejde med greven af Ledreborg i 1755 en ny passende bolig for degnen med skolestue på ladens gamle plads. Bygningen er den der stadig ligger indbygget i kirkegårdsmuren mod øst.

Børnene fra Kornerup skulle gå til degneskolen i Svogerslev, men få gjorde dette, da vejen var lang og farlig. På dette tidspunkt var der ikke bro over åen og de gamle vadesteder skulle benyttes. SÅ i 1747 blev der oprettet en ny degneskole i Kornerup til børnene i dette sogn. Degnen fra Svogerslev underviste begge steder.

I 1820 bygges der en ny skole mellem de to sogne. Der var ikke børn nok i sognene, så der var ikke behov for to skoler. Skolen blev bygget på Skvatbrinken, nuværende Åbrinken. Denne skole fungerede til 1899.

 Allerede i 1884 blev der bygget ny skole i Kornerup. Der var rivninger og ufred mellem børnene fra de to sogne. De sloges når skolen var slut, og læreren måtte følge børnene på vej.

I 1900 indviedes den nye skole i Svogerslev. Den blev bygget i Bygaden på et jordstykke der var tomt efter en brand. Den gamle skole på Skvatbrinken blev solgt til en husmand.

Svogerslev skole i Bygaden fungerede som kommunal folkeskole frem til 1990. De sidste år dog kun med 10ende klasserne.

I 1930erne ændrede man skolestrukturen i de to sogne. Kornerupskole blev forskole for de mindste børn og Svogerslev skole blev for de større børn. Dette bevirkede at førstelæreren i Svogerslev måtte tage erhvervs kørekort og i egen bil kører de små fra Svogerslev til Kornerup.

I 1958 kom der en ny skolelov. Landskolerne blev ligestillet med købstadsskolerne. Der skulle nu også være mulighed for at vælge at gå i 8-9 klasse eller 1-2 real. Man forsøgte fra sognerådets side at komme i skoleforbund med Roskilde, men Roskilde sagde nej, så man gik i stedet i skoleforbund med Vor Frue, Herslev og Gevninge. Overbygnings- og realskoleeleverne samledes på skolen i Svogerslev. Skolen i Kornerup blev lukket.

I 1960erne var Svogerslev blevet så stor, at der var basis for en ny skole/en skole mere. Den blev bygget på jordene tilhørende Søndergård og Lynghøjgård og fik navnet Lynghøjskolen. Samtidig skiftede Svogerslev skole navn til Andreas skolen opkaldt efter Sankt Andreas der var værnehelgen for både Kornerup og Svogerslev kirke.

I stuehuset på den gamle Nordgård var der oprette specialskole/heldagsskole. Ved lukningen af Andreas skolen i 1990 flyttedes Nordgårdsskolen over på denne. Navnet skiftede også så Andreas skolen kom til at hedde Nordgårdsskolen. På den gamle Nordgård blev der sognegård.

JBP 31/11-2018