Foreningens formål

Foreningens formål er:
At understøtte en lokalhistorisk bevidsthed, fremme interessen for, og udbredelsen af lokalhistorie i Svogerslev, herunder medvirke til bevarelse af historiske minder, blandt andet ved indsamling af billeder, lydoptagelser og effekter, der kan belyse Svogerslev sogn og den tidligere Kornerup-Svogerslev Kommunes historie.