biblioteket

Biblioteket på Svogerslev Centralskole, 1950erne.
Bogbussen.
Bogbussen.

Vi var skam også belæste!

21. februar 1911 afholdtes der generalforsamling i Kornerup-Svogerslev læseforening.  Resultatet af generalforsamlingen var, at foreningen deltes i to, en for Kornerup sogn, og en for Svogerslev sogn. Denne dato er også stiftelsesdato for et bibliotek i Svogerslev. Det bestemtes at indkøbte bøger var ejet af foreningen og kunne udlånes til dennes medlemmer, dog kun to ad gangen. Kontingentet blev differenceret, gårdmænd betalte én kr. Husmænd og tjenestefolk betalte 50 øre og arbejdsfolk og jordløse husmænd betalte 25 øre. På generalforsamlingen året efter blev der bestemt faste åbningstider. I 1914 udvidedes sortimentet, der blev købt ind for kr. 100,-. Kommunen blev ansøgt om et tilskud på kr. 50,-, som blev givet. Igen i 1919 blev kommunen ansøgt om et tilskud på kr. 50,- og igen blev dette efterkommet. I mellemtiden var der lavet katalog over bogsamlingen, alle bøger var efterset og udrangerede og bedagede bind blev bortsolgt. Dette indbragte den nette sum af kr. 68,05.

Foreningen syntes derefter at være gået ind i sig selv. Der er ikke noteret noget i protokoller eller lignende.

I 1940 starter Sofus Bondrup-Hansen på skolen. Han åbnede op for udlån af bøger igen, dels med læseforeningens gamle bøger, dels med bogkasser fra biblioteket i Roskilde.  29. marts 1941 indviedes biblioteket for Kornerup-Svogerslev Kommune. Biblioteket var oprettet på foranledning af blandt andet bibliotekar Haralda Poulsen fra Roskilde Central Bibliotek. I starten havde det til huse på Svogerslev Skole, og rådede over 240 bind. Bondrup-Hansen var ulønnet bibliotekar, og biblioteket var i hans, til skolen tilhørende, leglighed. I 1945 ansøgte man kommunen om at modtage én kr. pr. indbygger i kommunen, dels til indkøb af flere bøger, dels til aflønning til bibliotekaren. I 1950 rådede de over 1800 bind, og Bondrup alløstes som bibliotekar først af Kate Schertiger fra Svogerslev planteskole, derefter af tidligere boghandler Clemmensen. 1952 flyttedes biblioteket til en af naboejendommene. Den var købt af kommunen specielt til formålet. I 1954 blev Kristine Jensen fra Niels Frederiksens vej ansat som bibliotekar. Hun blev sendt på statens bibliotekskursus i Kolding, og virkede på biblioteket frem til at det blev lukket. Efter den store ombygning af Svogerslev skole blev biblioteket flyttet tilbage til denne.

Efter kommunesammenlægningen blev biblioteket i Svogerslev nedlagt, og bøgerne blev flyttet til Roskilde Central bibliotek i 1971. Det har flere gange været på tale at danne filialer under Roskilde bibliotek, blandt andet med en filial i Svogerslev. Men riget fattes penge, og resultatet blev, at den bogbusdrift der dækkede byen fra 1971 i stedet fik udvidet sine køredage til Svogerslev.

Byen var dog ikke helt uden bibliotek. Ved nedlæggelsen af skoleinspektørens tjenestebolig på den gamle skole, blev denne indrettet til mediatek og børnebibliotek for eleverne, og ligeledes blev der ved opførelsen af Lynghøjskolen tænkt lokaler ind til mediatek og skolebibliotek.

JBP 1/12-2019