Kærgård, en gård fra Svogerslev der kom til Roskilde.

Kærgårds placering inde i Svogerslev før udflytningen.
Jorden der blev tildelt Kærgård.
Kærgårds nye stuehus opført i 1924. Carl Bertel Frederiksen står yderst til venstre.
Kærgård 1949
Frederiksens slagtergård i Roskilde. Hjørnet af Algade og Hersegade.
Carl Bertel Frederiksen (1856-1944) og Carl Christian Frederiksen (1897-1979).
Kærgårds placering i forhold til Margrethehåbs kvarteret

Kærgård er en af byens gamle gårde. Før udskiftning og udflytning lå den ved hjørnet af Lynghøjvej og Hovedgaden, omtrent der hvor Hovedgaden 54 og 56 ligger. Gården hørte fra 1660erne til København magistrat, i det daglige, Bistrup, efter ladegården der lå her. Den første fæster der kendes med sikkerhed, er Lars Nielsen. Han var født i 1723. Han var gift med Maren Andersdatter, og havde vistnok giftet sig til gården da hendes mand døde. Om Lars Nielsen var født i sognet, vides ikke, men hans yngre broder Hans Nielsen havde fæstet af Nordgården i Svogerslev, så de må have været fra området. Lars Nielsen døde i 1779. Maren Andersdatter syntes ikke at have giftet sig igen. I 1787 omtales hun som enke. Deres søn Lars Larsen overtog derefter gården. Lars Larsen havde gården under udskiftningen. Han fik tildelt jord nordvestligst i sognet. Gården fik meget jord, men jorden var dårligt gødet og havde ikke været dyrket intensivt, så der lå et stort arbejde i at få bearbejdet jorden. Han var blevet gift med en pige fra omegnen af Vindinge/Reerslev. De fik flere børn, deriblandt sønnen Lars.

Denne yngre Lars Larsen var født i 1802. Han overtog fæstet ved faderens død omkring 1830. I starten af 1860erne købte han gården til selveje for 9139 rigsdaler. Han havde selv fået en del børn, deriblandt endnu en Lars Larsen, men af uvisse grunde valgte han at sælge gården til Peder Nielsen i 1868. Han købte gården for kr. 19.000, -. Lars Larsen afgik ved døden i 1872.

Peder Nielsen var i en 30 årig lang periode, 1872-1902, sognefoged i Svogerslev. Oprindeligt var han fra Særløse. Han døde i 1905 og enken og ældste søn, Frands Nielsen drev gården videre. I 1890 indtraf en tragedie. Frands havde fundet et gevær på loftet, og i den tro at det ikke var ladt pegede han på en af gårdens piger og sagde: nu skyder jeg dig. Den 16-årige pige faldt død om. Efter sigende overkom Frands aldrig episoden.

Om dette var medvirkende til at han ikke ville drive gården, vides ikke, men i 1919 solgtes den til slagtermester Carl Frederiksen i Roskilde. Carl Bertel Frederiksen havde slagterforretning på hjørnet af Algade og Hersegade. Han havde tjent mange penge under første verdenskrig. Han købte gården og forpagtede den derefter til sin søn Carl Christian Frederiksen. Carl Bertel Frederiksen havde et stort hønseri på gården. Ved Frederiksens køb af gården var jordtillæggenet på ca. 17 hektarer. I 1924 byggedes der nyt stuehus. Dette var det eneste på egnen der havde indlagt vand. Den gamle Frederiksen afgik ved døden i 1944, og Carl Christian drev gården videre. Det er dennes søn der har gården i dag. Gården havde tidligere adgang til Svogerslev via en vej/sti der løb fra gården og syd på. Den udmundede i Holbækvej umiddelbart øst for Peterssæde. Denne vej forsvandt ved de store udstykninger til boligkvartererne Dalengen og Tværengen. I dag har gården hovedadgangsvej fra Margrethehåbs kvarteret, den ligger på Margrethehåbsvej, og regnes vel nærmest til dette. Men gården ligger altså stadig i Svogerslev sogn!

JBP 2/4-2021