Kort og godt, men kort og godt

Kort og godt, kort MEN godt!

Der eksisterer en række postkort fra Svogerslev. Flere af disse har stor historisk interesse da de gengiver motiver der forlængst er forsvundet. Nogen taget fra før den store brand i 1914, og en del taget efter at genopbygningen var foretaget. Flere af de ældste har desværre teksten på forsiden. Der var regler for hvordan man skulle skrive et kort. Teksten skulle stå på forsiden, og hele bagsiden var til adresse, samt forbeholdt postvæsnet! Dette blev først ændret i 1905. Mange af postkortene blev solgt fra byens to købmænd, Hans Hansen der havde forretning Hovedvejen 54, i dag Svogerslev Hovedgade, og Carl Pauelsen der havde forretning Bygaden 6. De ældste af kortene fra før branden blev solgt af Hans Hansen. Hvem fotografen er vides ikke. Måske var det købmanden selv?

Det første billede er to-delt. Det viser Hans Hansens høkerforretning fra før branden, den nederste del viser Hans Hansens senere privatbolig, Bygaden 7, opført i 1902.

Det andet billede, ligeledes to-delt, viser Hovedvejen 29 samt, igen, Bygaden 7. Den nederste del viser Hovedvejen 52 før branden. På dette tidspunkt var det ejet af tømrer Chr. Nielsen. Det var et lejehus, udlejet til arbejdsmand N. P. Andersen.

De to følgende postkort er forhandlet af Carl Pauelsen. Den øverste del viser østdelen af Bygaden. Til venstre ses Bygaden 10 og Pauelsens egen forretning i nr. 6. I midten ses det senere nedbrændte Bygaden nr. 1 også kendt som Caspersen hus, efter dets sidste ejer. Til højre, foran gadekæret, ses Bygaden 3. Nogen steder kaldt Frk. Løytveds pogeskole.

Den nederste del af kortet viser igen Bygaden 3, derefter Brødudsalget, Hovedvejen 35. Husene der ses liggende på Hovedvejens sydside var nogle der blev bygget på det område der nedbrændte i 1914. Begge huse er senere nedrevet.

Det sidste kort er fire-delt. Det viser Svogerslev skole, opført i 1900, Svogerslev kirke set fra nord. Nederst til venstre ses huset Højbo, Hovedvejen 43. Det er opført i 1927. Der lå oprindeligt et hus der hørte til den senere kaldte “Mentzes gård” efter dennes sidste ejer. Nederste billede til højre viser Lynghøjgården efter branden i 1914.

På bagsiden af postkortene fra Carl Pauelsens forretning står der navnet på fotografen. Hans navn var Hans Schmidt Hansen. Han var bosiddende i Odense og rejste rundt derfra og fotograferede i småbyer og landsbyer. I starten kørte han på cykel, senere på motorcykel. Billederne solgte han netop til postkortfremstilling.

Boghandler Flensborg fra Roskilde lod også postkort fremstille. Kortene fra Flensborg har en fotograf med initialerne M. H. Hvem dette dækker over er i dag ukendt. De fleste af Flensborgs postkort fra Svogerslev er udgivet mellem 1905 og 1908. Det der her er gengivet, viser smedjen før dennes ombygning, samt husene på Bygadens nordside 10, 6 og det for længst forsvundne nr. 4.

Andre postkort blev fremstillet som reklame kort. Der kendes flere eksemplarer af Svogerslev kro. Til disse kendes fotografen desværre ikke. Dette viser kroen ca. 1925. Rejsestalden er endnu ikke revet ned.

Enkelte af de mere bemidlede gårdmænd lod også postkort fremstille til eget brug. Der eksisterer ihvertfald postkort forestillende Vejgården. Om andre gårdejere har gjort det samme vides ikke. De kort der kendes til er afsendt af Karen Gyldenkærne. Jeg har kendskab til flere Svogerslev kort, men har dem desværre ikke selv. Hvis der er nogle der har kortene, vil vi i foreningen meget gerne låne dem til en scanning. Vi modtager også gerne scanninger. Vil gerne have begge sider så eventuelle fotografers navne og rettighedsindehaveren/sælgeren af kortet kommer med.

JBP 4/1-2020