kildegården

Kildegården ca. 1936.
Kildegården 1949.
Kildegården 1957.
Billedet taget 3. maj 1970.
Bykort fra 1896. Kildegården ligger længst til venstre. Torskilden er markeret og grøften der fører vandet til mølledammen ses.
Kildegården ca. 1967.
Tyrestation. Gården anes til venstre, tyrene ses til højre.
Kildegården malet af Kate Schertiger. Billedet er i privat eje.

Kært barn har mange navne.

Kildegården/Torskildegården/Tyrestationen

Kildegården lå ved sin nedrivning i slut 60erne på den store mark hvor Søparken i dag er beliggende.

Oprindeligt lå den dog inde i byen som en del af landsbyfællesskabet. Gårdens ældst kendte placering var omtrent hvor Bygaden 9, ”Toftebo” ligger i dag. Gården hørte som den eneste, til Roskilde Adelige Jomfrukloster. Klosteret blev oprettet i 1699, om gården har hørt under dette allerede fra oprettelsestiden, er ukendt. Fra ca. 1713 er det dog under klosteret. Ved udskiftningen får gården tildelt en i forhold til andre gårde, en meget stor jordlod. Jorden er dog ikke lige ås god som mange af de andre gårdes jorder.

Gården er bortfæstet til den samme familie ind til 1909. Den ældste fæster af gården der kendes, er Rasmus Hansen. Han har muligvis fået fæstet i 1764. Han er gift med Maren Nielsdatter. De dør begge to i 1813. Fra denne går fæstet til deres ældste søn, Hans Rasmussen. Han er gift med Ane Michelsdatter. Hun er datter af Michel Hansen fra. Han dør i 1822, og fra ham går fæstet til sønnen Lars Hansen. Han er gift med Margrethe Pedersdatter. Ved hendes død gifter han sig med Ane Kirstine Jørgensdatter. Han køber gården til selveje i 1871.

Lars Hansen havde to sønner, Jørgen Larsen og Niels Larsen, og datteren Ane Sofie Larsen. De tre søskende bor sammen på gården, ingen af dem gifter sig eller får børn. Jørgen Larsen sælger gården i 1907 til Hans Peder Nielsen f. i Melby. Han var gift med Anne Sofie Nielsen. De sælger gården til C. Thomsen i 1918. Han har den ganske kort før han i 1920 sælger den til Anton Rasmussen Stenbæk i 1920. Denne har gården i en årrække. Helt frem til efter 1947. Dette år sælger han gården til Hans Peter Hansen der samme år sælger den til Valdemar Christensen. I 1948 sælges gården til Søren Israelsen. Denne havde dårlig ryg, og interesserede sig i øvrigt ikke for landbrug. Efter tre år i Svogerslev opgiver han gården og sælger den til dyrlæge Tage Larsen Elm. Denne driver gården som bland andet ”tyrestation”. Han har forpagtet dele af jorden bort til blandt andet Ib Herskind. I 1967 sælger Elm til Kornerup-Svogerslev kommune, og gårdens dage er talte. I første omgang bliver jorden udstykket og bebygget med Søparkens lige numre, og senere i 1970-71 bliver gården revet ned og de hvide rækkehuse bliver bygget på gårdens plads. Gården lå under Søparken 37-45 og 59-67. Ved fjernelsen af gården forsvandt også den gamle kilde Torskilden. Det er selvfølgelig denne kilde der har givet gården dens navn. Den sprang umiddelbart øst for gården og blev i en grøft ledt mod nord til mølledammen ved Svogerslev mølle.

JBP 1/10-2019