Skvatbrinken/åbrinken

Kort 1779.
Kort 1785.
Åbrinken 16, ca. 1949.
Skolen, nuværende Ågård. ca. 1951.
Skvatbrinken, Lindenborgvej 85, ca. 1949.
Skvatbrinken, Lindenborgvej 85.
Svogerslev ældreklub på besøg hos Hans og Rita Johansen, Skvatbrinken.

Skvatbrinken/Åbrinken.

Vestligst i sognet, på grænsen til Kornerup sogn ligger der et område der kaldes Skvatbrinken.

Navnet som gadenavn eksisterer ikke mere, da den sidste rest i dag hedder Åbrinken.

På de to kort fra henholdsvis 1779 og 1785 ses at den oprindelige vej har haft et helt andet forløb. Før den “nye” vej og Munkebroen blev anlagt, gik vejen syd om Svogerslev skole, nuværende Ågård og over et vadested ved åen.

Det ældste kort viser de stejle brinker.

Skvatbrinken som vejnavn forsvandt i forbindelse med anlæggelsen af Lindenborgvejen og lukningen af den daværende Hovedvej i 1967.

Den gamle skole der var anlagt mellem de to sogne den skulle betjene er ombygget til et mindre landbrug. På samme vej ligger et hus der i dag fremstår som en villa. På Lindenborgvejen ligger et hus der i dag bærer navnet Skvatbrinken. Dette hus lå oprindeligt i Strædet, men da det mere eller mindre faldt sammen ca. 1910, valgte man at genopfører det på den jord der hørte til det.

Disse tre bygninger lå på Skvatbrinken, der fik dette navn i 1974. Beboerne var dog ikke tilfredse med dette navn, og efter at én af beboerne havde haft følgende digt/sang i Roskilde Tidende blev navnet ændret til Åbrinken.

Melodi: I en kælder sort som kul.

På en skrænt i Svogerslev, alleryderst ude, lå en dejlig bondegård, og to pæne huse, skønt de levede blandt køer, katte mus og et par søer, kan de dog ej fatte, nu de kaldes skvatte.

Søde rollinger der var, alle sang af glæde, for på mark ved sø og å, frit de ku´ betræde . Men da de avisen så, Skvattebrinken der sku´ stå, på skiltene herude, var de ved at tude!

Forleddet Skvat- har dog ikke den betydning som den har i digtet/sangen. Skvat har her betydning en smugle. Ligesom i skvæt. En skvatmølle behøvede ikke meget vand. En af møllerne ved Kornerup kan muligvis have haft en skvatmølle som forgænger, -og ellers kan de små jordlodder til husene i Strædet også gå ind under betegnelsen “en smugle jord“!

Fra en gammel beboer i Svogerslev har jeg dog hørt betydningen, at skvatte, da han sagde hestene altid skvattede i glat føre på det stejle stykke fra Kornerup-å mod Svogerslev! Navnet er ikke at finde i markbogen fra 1681, men optræder første gang på Stockfleths kort fra 1779. Navnet er muligvis opstået i forbindelse med den nye vejføring.

JBP juni-2018