brødudsalget

Smedjen set fra kirketårnet. Fotoet er taget før 1914.
Erik B. Jensens vognmandsforretning. Vauxhall´en er den Ivar Hardis senere forulykker med.
Brødudsalget da fam. Hardis ejede det.
Brødudsalget da fam. Olischer havde det.
Maleri fra starten af 1950erne.
Familien Hardis, Meta og Ivar Hardis.
Udsnit af luftfoto, 1957.
Udsnit af luftfoto 1957, Gadekæret er til venstre i billedet.
Privatbeboelse anno 2018.
Smedesymbolet på husets forside.

Fra smed og skrædder til det daglige brød.

I slutningen af 1840erne fik Svogerslev en ny smed. Han hed Peder Jensen og var bosat i den gamle smedje på Hovedvejen der stadig i byen betegnes som ”smeden”. Han havde flere børn, og mindst to af disse kom i smedelærer hos deres far. Den næstældste Lars Pedersen, f. 1847, står i 1870 opført som smedesvend. Han kunne imidlertid ikke affinde sig med at være svend ved sin far, og at overtage smedjen lå langt ude i fremtiden. Så han indrettede sig egen smedje i huset der lå ved siden af, Svogerslev Hovedgade 35. Huset ligger endnu i byen. Hvidkalket med sort bindingsværk. Vinduerne er blå og huset bærer endnu stråtag. Huset skal være opført i 1800, og var oprindeligt et fæstehus under Egholm gods, mellem Skibby og Kirke Hyllinge. I 1875 frikøbes huset til selveje af Peter Nielsen, og i 1876 sælger han det til den unge smedesvend, nu smedemester Lars Pedersen. Huset var oprindeligt noget større, sammenbygget med et lille hus, men sammenhørende under samme matrikel nummer. I det lille hus der nu er nedrevet, boede to brødre Peter og Jens Nielsen. Begge brædre var ugifte skræddere. Deres far havde også været skrædder, så de var sikkert oprindeligt udlært ved deres far. Peter Nielsen f. 1839 havde været soldat i 1864, og betegnes i 1890erne som ”noget drikfældig”. De to brødre regnedes ellers som dygtige og gik i folkemunde under navnet ”de fine skræddere”. Hvornår den lille tilbygning blev revet ned, vides ikke. Men Peder Nielsen dør i , og den noget yngre broder Jens Nielsen dør i . Lars Pedersen virker som smed frem til sin død i 1922. Hvor meget han selv har svunget hammeren de sidste år er usikkert ved sin død var han 75 år.

Omkring 1869 deles matriklen op i tre, hvor smedjen har den absolut mindste grund.

I 1930erne blev huset brødudsalg. Det var i den tid hvor der ikke var bager i byen. Brødet blev i første omgang leveret fra Roskilde Fællesbageri. I 1948 overtog familien Hardis bygningen. Med i handlen var licensen til at fører ”lille-bil”, og denne fulgte med i form af en Vauxhall sedan årg. 1936. Efter at familien Hardis fraflyttede bygningen med brødudsalg blev denne overtaget af familien Mortensen. Brødet til Svogerslevs indbyggere blev nu leveret fra bageriet på Kornerup mølle. Brødudsalget i byen forsvandt i forbindelse med at der kom bageri i det nyopførte Svogerslev Center. I dag er der beboelse i det lille stråtækte hus ved gadekæret.

JBP 1/11-2019