Skovbækgården

Skovbækgården ca. 1936.
Skovbækgårdens jord efter udskiftningen. Samt området inde i byen hvor gården havde sin placering før udflytningen.
Skovbækken løber stadig synligt på noget af strækningen syd og vest for gården. Den danner sognegrænse mod Glim mod syd, og mod Kornerup mod vest.
Gården i 1949.
Skovbækgården 1991.
Lærke KZ VII OY-AAU. Det fly Sylveter Nielsen benyttede på flyvningen fra Odense til Marrakesh.

Skovbækgården lå oprindeligt inde i byen, omtrent der hvor nuværende Nordgårdsskole, tidligere Skt. Andreasskole, ligger. Gården var sandsynligvis en af de gårde der tilhørte kongen, men blev mageskiftet med Peder Bentzon i 1719. 1721 sælger han en del af sit gods til sin bror, Lars Bentzon, ejeren af Kornerupgård. Da grev Holstein senere køber Lejregård og Kornerupgård og opretter Ledreborg kommer Kornerupgårds gårde i Svogerslev til at hører under dette.

Den første fæster der kendes, hedder Anders Pedersen. Han overtog fæstet i 1764. Han havde gården frem til 1792. Hans hustru overlevede ham i en årrække, men blev ikke senere gift. Fæstet gik til deres datter og svigersøn, Karen Andersdatter og Ole Olsen. I deres tid blev gården flyttet ud på marken i Lyngageren ved Lynghøjen. I syd og vest var gården omkranset af Skovbækken, og en del af jorden derude hed Skovbeks agre. Det var efter denne bæk gården senere tog navn, og det var her, sydvestligt i sognet, at gården fik sine ca. 90 tdr. land. Ole Olsen døde i 1811, og Karen Anderdatter giftede sig herefter med den noget yngre Frederich Larsen fra Herslev. Ingen børn overlevede hende. Ved hendes død giftede Frederich Larsen sig med Ellen Jørgensdatter. I dette ægteskab kom der mange børn. Ved hans død i 1867 gik fæstet først til den unge enke, og da sønnen Lars Frederichsen var blevet ældre, gik det til ham. Han ombyggede gården i 1890erne. Han ejede stadig et par huse inde i byen hvor gården tidligere havde ligget. Disse nedbrændte i 1899, og jorden bortsolgtes til sognerådet der her anlagde den nye skole. I 1907 overlod han fæstet af gården til sin svigersøn, Johan Herman Johansen. Han købte gården til selveje i 1920. I 1928 solgte han gården til Poul Sylvester Nielsen der bekostede en del på den. Han havde været militærflyver, og var i samtiden kendt for en flyvning fra Odense til Marrakesh og retur i en lille maskine af fabrikat Lærke KZ VII. Gården gik i denne periode under navnet ”Flyvergården”. Han solgte den videre i 1938 til Vilhelm Kofoed der i 1966 afhængede den til sønnen Erik. I en optegnelse fra ca. 1945 optælles dyreholdet. På dette tidspunkt var der: ni heste; tyve køer; 30 stk. ungkvæg og 100 svin.

I dag ejes Skovbækgård af Hans Christian Kongsgård Nielsen der stadig driver jorden.

JBP 2/6-2021