det gamle kommune våben

Foreningens logo er det gamle kommunevåben fra den, ved kommunalreformen i 1970, nedlagte Kornerup-Svogerslev kommune. Det er et skjold der er delt i fire felter af et Andreas kors i guld. I hvert af de fire felter er der et søblad i guld. Skjoldets bundfarve er blå. Andreas korset er valgt da det menes at både Kornerup og Svogerslev kirker er viet til Sankt Andreas der blev korsfæstet på et skråtstillet kors. Patronerne for de to kirker er ikke omtalt i de skriftlige kilder, men altertavlen i Kornerup kirke, samt en indskrift på en ene af Svogerslev kirkes klokker kan indikere dette. De fire søblade i skjoldets fire felter symboliserer de fire vande i kommunen, Kornerup sø, Svogerslev sø, Bue sø og Lejre å.

Skjoldet er designet af forhenværende amtsdirektør i Roskilde amt, Ernst Verwolht (1923-2007). Ernst Verwohlts store lidenskab var heraldik og våbenskjolde, og han var medstifter og senere mangeårig formand i Heraldisk selskab. Skjoldet lavede han til Kornerup-Svogerslev kommune i slutningen af tresserne. En embedsmand i indenrigsministeriet var begejstret for skjoldet men begræd at det skulle være våben for en af de små landkommuner hvis dage alligevel var talte.

Jørgen Brendekilde genoptog skjoldet i 1972-73 da han skulle lave en fugleskydningsskive til smeden i Svogerslev, Christian Petersen der var blevet fuglekonge i 1972. På denne tavle indgik skjoldet sammen med to andre skjold med en ambolt og en esse. I 2018 ansøgte den kommende Svogerslev lokalhistoriske forening Roskilde kommune om tilladelse til at genoptage det gamle våben og bruge det som logo, og på byrådsmødet 21. marts 2018 fik vi tilladelse til dette.

JBP marts-2018