bygaden

Flensborg postkort, udgivet 1907.
Samme postkort i en anden beskæring.
Bygaden 16.
Luftfoto 1957, Sylvest Jensen.
Smedjen, Hovedgaden 33.

Bygadens østende.

Efter at den oprindelige vej fra Roskilde er gået gennem Kirkevej, deler den sig i to, en nord om gadekæret og en syd om gadekæret. Svogerslev Bygade er den vej der går nord om gadekæret.

På billedet ses der flere af de huse der stadig ligger i Bygaden. Længst til venstre ses Bygaden 16. På dette hus plads lå oprindeligt gården Svanemosegård. Den blev omkring 1800 udflyttet til Ledreborg Alle. Huset kan være en rest af gården.

Det næste hus i rækken er Bygaden 10. Huset er opført ca. 1800. Oprindeligt lå gården Brøndhøigård lige nord for dette hus. Huset har hørt til gården. Adgangsvejen til gården var den lille vej der stadig løber mellem Bygaden 10 og 6. Brøndhøigård brændte i 1904 og blev genopført på jordene nord for byen med det nye navn Vestervang. Gården hørte oprindeligt under Københavns Magistrat, men købtes til selveje ca. 1830. Mellem de to huse, nr. 16 og nr. 10, har der tidligere ligget i hvert fald to huse. De er forsvundet mellem 1890 og 1907. Det næste hus i rækken er Bygaden 6. Huset er opført omkring 1890, men har afløst et tidligere hus på grunden. Det havde jordtilliggender omtrent hvor Hovedgaden 16-22 ligger i dag. I en overgang var der købmandshandel i huset. Det næste hus i rækken er et for længst forsvundet hus. Det var den sidste rest af gården Mikkelslyst. Da denne gård blev udflyttet til jordene syd for byen, fik den navnet Olufshøj efter den gravhøj der lå på dens jorde. Huset på den gamle gårds plads var efter udflytningen opkøbt af ejeren af Brøndhøigård. Hvornår dette hus forsvandt vides ikke. På luftfoto fra 1950erne er det forsvundet. Eneste kendte afbildning er dette foto! Det sidste hus der ses, er huset i forgrunden. Det er byens smedje der blev opført i 1841 og blev stærkt ombygget i 1931 til det udseende den har i dag. Den første smed i dette hus var Niels Peter Jeppesen Senere afløstes han af smedefamilien Petersen hvis sidste medlem var Christian Petersen der døde i 1986. Da busserne til Skibby stadig kørte gennem byen, var der stoppested ved smeden. De sidste mange år var der cykelsmed i bygningen. I dag ejes huset af tømrermester Michael Donstrup, søn af den sidste cykelsmed.

JBP 30/1-2019