høkeren

Hans Hansen med familie.

Beboerne på landet var i store træk selvforsynende. De fleste madvare og tekstiler blev fremstillet i hjemmene i landsbyen. De ting der skulle handles, blev handlet på de store købmandsgårde i købstæderne, eller ved de ugentlige markeder der afholdtes på købstædernes torve. For at beskytte handlen i byerne var der lov om læbælter, dvs. at der ingen for en radius af en mil fra købstaden ikke måtte drives handel. I tilfældet Svogerslev lå denne lille by så tæt på Roskilde, at der ikke måtte være høker eller købmand i byen. Imidlertid døde byens skolelærer i 1841, og hans enke fik, mod at afskrive sig hans lærerpension, tilladelse til at åbne en høkerforretning i byen. Denne åbnedes på Hovedvejen, hvor tidligere Kærgården, før udflytningen, havde ligget. Madam Nehring drev høkerforretning på stedet i mange år. I 1870 ansøger hun byråd og politimester i Roskilde om yderligere at få tilladelse til at sælge urtekramvare. Denne tilladelse nægtedes hende med begrundelsen, ”at samfærdslen mellem Roskilde og Svogerslev og det derfor ikke kunne være vanskeligt eller besværgeligt at hente sine vare der”. Derfor måtte Svogerslevs beboere tage til Roskilde for at handle urtekram! Kort efter afstår hun sin forretning til sin datter og svigersøn. Svigersønnen Peder Larsen fortsætter forretningen frem til ca. 1905/1906 hvor han sælger den til Hans Hansen. Hansen betegner sig kun som høker de første år, derefter kalder han sig købmand. Ved branden i 1914, gik også Hans Hansens købmandsforretning op i flammer. Det er den der ses øverst på postkortet.

De indlogerede soldater havde afspærret området omkring købmanden da der var risiko for at lageret af petroleum kunne eksplodere. På trods af afspærringen blev købmandens hylder tømte for vare. Om det var de tilløbende tilskuere fra byens omegn eller Svogerslevs egne beboere der stjal lageret, er uvist. Der blev bygget ny købmand på samme plads. Hansen afstod den, og fra 1943 havde ægteparret Klarskov Hansen barbersalon og frisørforretning på stedet.
Postkortets nederste billede er huset i Bygaden 7. Dette hus flyttede Hans Hansen til, efter at han fraflyttede købmanden. I dag er der privatbeboelse i begge ejendomme. Den lille pige der står på det øverste billede, er Hans Hansens datter, Martha Karen Kristiane Hansen (f. 1906). Ølvognen er fra Roskilde bryggeri.

JBP juni 2018