bondrup sofus hansen

Billede af Bondrup Hansen, Roskilde Tidende april 1979.

Bondrup Sofus Hansen født 11. marts 1906 på Stærkende mark i Reerslev sogn, død 12. oktober 1985 i Svogerslev.

Bondrup lærte at spille orgel som 10-12-årig hos sin lærerinde i Reerslev forskole. Han blev senere optaget på Jonstrup statsseminarium og uddannet som lærer. Her tog han også uddannelsen som organist. Efter endt uddannelse i 1927. Havde han stilling forskellige steder i landet først som vikarsenere fik han fast stilling som andenlærer i Herrested på Fyn. I 1929 kom han tilbage til Sjælland til Østbyskole ved Selsø.

Efter ca. ti år dette sted søgte han til Svogerslev skole. I 1940 fik han stilling her som førstelærer, kirkesanger, kirkebogsføre og organist.

Kort efter sin tiltrædelse var han med til at startet Svogerslev Skakklub, og senere primusmotor i Svogerslev Sangforening der deltog i flere store sangstævner i Ringsted, Næstved og Odense. Bondrup og hans kone, Edel, drev om aftenen
aftenskole på skolen, og i 1941 blev der oprettet bibliotek i Svogerslev med Bondrup som bibliotekar.

Ved skolereformerne blev Svogerslev omdannet til central skole. Dette betød blandt andet at de små klasser gik i skole i Kornerup og de store klasser fra Herslev-Gevninge, Vor Frue og Kornerup-Svogerslev gik i skole på Svogerslev Centralskole. Bondrup endte som skoleinspektør på denne skole. Ved nybygningen af Lynghøjskolen var han i en kort periode konstitueret skoleinspektør på denne. I Bondrups tid var der embedsbolig på skolen. Han havde dog købt huset “Eget Bo” Bygaden 5. Dette lejede han ud frem til sin pension. Efter pensionen flyttede han i “Eget Bo“.
Han vedblev at spille orgel i kirken og være kirkebogsfører. Hans datter og svigersøn blev også bosat i Svogerslev. Efter sin pension begyndte han at slægtsforske. Han fik skrevet sine erindringer, der delvis er udkommet som artikel i Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, Årsskrift 1985, og han begyndte at samle materiale til en sognehistorie om Svogerslev. Dette materiale ligger i dag på Roskilde Lokalhistorisk arkiv.

JBP marts-2018