svogerslev kirke

Svogerslev kirke, 1905.
Nordsiden ca. 1900.
Kirkerummet, ca. 1900.
Kirkens eneste synlige kalkmaleri.
Pastor Thanning, 1923.

Guds hus, Svogerslev kirke.

Den ældste eksisterende bygning i Svogerslev er selvfølgelig kirken. Kirken vurderes at være opført i
den første halvdel af 1100-tallet, der er dog ikke noget der taler imod at der skulle have været en ældre kirke på stedet før den nuværende.

Den består af et sengotisk kor, tårn og våbenhus, samt et romansk skib. Af den romanske kirke er der kun bevaret kirkeskibet. Dette er bygget i natursten i form af kamp-, fråd- og
kridtsten. I både nord- og sydmuren er de oprindelige vinduer bevaret med buestik. I nordsiden er der ligeledes rester af en oprindelig indgangsdør. Døren og de oprindelige vinduer er dog senere blevet tilmuret med teglsten.

Kirkens kor er noget smallere end skibet. Det er opført i teglsten med betydelige rester af kridt- og frådstenskvadrer. Tårnet er helt i tegl. På nordsiden af tårnet i overgangen mellem tårn og skib er der opført et trappetårn, og skibets sydøst hjørne støttes af en stræbepille. Begge er opført i tegl.

Alle tre kirkerum er overhvælvede med krydshvælv. To i skibet og et i tårn og kor.

Kirkerummene fremstår i hvid kalk. I skibets hvælvkappe mod sydvest er der et enkelt kalkmaleri forestillende en profetskikkelse omgivet af små stjerner. På skriftbåndet står der på dansk: Guds fred være [med] eder, kære Børnlille. Også over hvælvene er der fundet rester af kalkmalerier. Kalkmalerierne over hvælvene bar præg af, at de var hvidtet over før der blev opsat hvælv.
Dette betyder, at det der er muligt at der stadig er kalkmalerier bevaret i kirken under kalkpudsen. Alle kirkens gotiske tilbygninger dateres til tiden omkring 1450.

Det underste tårnrum er en del af kirkerummet. Øverste del af tårnet rummer kirkens klokker. Begge med indskrift. På den ene står der: Bekosted af Charlotta Amalia Scheel sl. (salig) Geheimraad Ivar Rosencrantzes oc camer Herre Her Niels Juuls. Længere oppe på den står der: Svoverslos Kierckes Klocke er støbt af Hienrich Tessien Anno 1748.

Den anden klokke er omstøbt i 1930. Den var oprindeligt fra 1503. På denne klokke gentages omskriften fra den oprindelige: Anno Domini MDIII hlep Ihesus Maria Anna oc Sancta Susanna. Sanctus (A)ndreas ora pro nobis. Det er denne indskrift der har medført at man mener at kirken er indviet til Skt. Andreas. Kirken var selvfølgelig oprindeligt opført som sognekirke for beboerne i Svogerslev sogn. I perioden efter reformationen i 1536 sker der omlægninger der betyder at i første omgang lægges Gevninge til Svogerslev som anneks kirke, men allerede i 1585 ændres dette så Gevninge ligges sammen med Herslev og Svogerslev lægges sammen med Kornerup. Nu er det Svogerslev der er anneks kirke til Kornerup. Dette betyder at det er den samme præst der dækker de to sogne. Denne struktur vare op gennem hele nyere tid og ændres først i 1993 da Svogerslev bliver selvstændigt sogn og Kornerup ligges sammen med Herslev-Gevninge.

JBP marts 2020