svogerslev Kro

Postkort fra før 1925. Den gamle rejsestald til højre i billedet.
Købmand Djalma Lund fra Roskilde på tur i omegnen. 1916.
Luftfoto 1949, Sylvest Jensen.
13. april 1957. Ejnar Kristiansen følger sin datter, Annelise, til hendes bryllup.
Kroens bagside set fra Pilestykket. 1966.
Kroen som den ser ud i dag.

Til alle Rejsendes Nødtørft og Bekvemmelighed. -Svogerslev kro i 264 år.

Kroen i Svogerslev er grundlagt ved kongelig resolution i året 1756. Greven af Ledreborg fik tilladelse at oprette kro hus i en af ham ejet bygning der lå ud til den gamle hovedlandevej der gik hen over Sjælland. Selve bygningerne var noget ældre, opført i 1727. Oprindeligt gik landevejen nord om kroen, omtrent i skellet mellem nuværende Pilestykket og kroen. Omkring 1787 omlægges vejen så den omtrent får det forløb vi kender i dag. Men kroens oprindelige forside er altså den nuværende bagside!

Allerede kongerne Erik Plovpenning, og senere Christian d. II forsøgte at danne et net af kroer ud over landet, så der aldrig var længere end en dagsrejse fra kro til kro. Der har muligvis været en tidligere kro i byen. Men hvor denne skulle have ligget, og hvem der skulle have ejet den er i så fald uvist! På den liste der er bevaret fra Christian d. II´s tid omtales der ingen kro i Svogerslev! Kromændene var i fæste under Ledreborg, den første fæster der kendes, er netop fra år 1756. Han hed Morten Hansen. Flere af kroens fæstere havde tidligere været i grevens tjeneste. Kroen har været en slags belønning for lang og tro tjeneste. I 1808 ville den daværende greve afhænge nogle af sine kroer, og han skrev til amtmanden der gik livligt ind i sagen. Grevens motiv til nedlæggelse af kroen var økonomiske. Han mente ikke at han tjente nok på den. Amtmandens var moralske, men kroen fik lov at bestå. I 1819 døde fæsteren Johan Bauer. Hans kone, madam Rose(n)/madam Bauer, får lov at overtage fæstet på den betingelse af at hun gifter sig igen, og at kroen nedlægges ved hendes død. Hun gifter sig med en Christen Mogensen. Han dør dog allerede i 1836 og hun driver derefter kroen videre med hjælp fra sine børn til hun dør i 1865. 

Ved beværterloven af 1912 mistede kroen sin bevilling til at sælge stærke drikke. Gennem mange år derefter, skulle ejeren af kroen søge henholdsvis sognerådet, politimesteren og amtsrådet om bevilling til at udskænke stærke drikke. Nogle gange fik den bevillingen, andre år blev ansøgningen purre afvist, og enkelte gange blev det afgjort ved valg af kommunens beboere.

Den sidste fæster under Ledreborg var Jacob Jensen. Han blev også den første ejer da Ledreborg solgte kroen til selveje i 1918. I de første årtier af 1900-tallet var der stadig rejsestald ved kroen. Den havde været i brug da postvognen og diligencen kørte gennem landet. På kroen havde der været mulighed for at skifte heste. Rejsestalden blev revet ned midt i tyverne. Jacob Jensen solgte kroen til Hans Peter Thorvaldsen. Denne havde den frem til 1945. Dette år sælger han den til Aksel Christensen. Han har problemer med at få alkoholbevilling, og forsøger at afhænde kroen igen. Fru Busse, der i forvejen var forpagter af et badehotel, forsøger sig med en forpagtning af Svogerslev kro også, men hun kan heller ikke få bevilling. Aksel Christensen må sælge kroen på tvangsauktion i 1952. Prisen var kr. 51.500, -. Køberen var Hans Ejnar Kristiansen. Han forpagtede i forvejen Landbocafeen i Roskilde. Ejnar var oprindeligt fra Svogerslev, ja hans slægt var faktisk oprindeligt fra kroen, da føromtalte Christen Mogensen og dennes kone, madam Rose(n) var oldeforældre til Ejnar Kristiansen. Så som Thummelumsen fik sin mølle, så fik Ejnar Kristiansen sin kro! I 1962 overtages kroen af Svend Aage Nielsen. Han driver kroen dygtigt, og får mange busselskaber fra Københavnsområdet til at bruge kroen som fast spisested. Han Sælger den igen i 1970 til Harald Enevoldsen. Enevoldsen kom fra Aabenraa og havde drevet flere kroer/spisesteder i Jylland. Enevoldsens tid på kroen var præget af mange bortforpagtninger. Det sidste forpagterpar, Hanne og Flemming Petersen, endte med at købe kroen i 1984. Den drives i dag af deres søn,   Kim Frost.

Kroen er i skrivende stund til salg. Så hvis der er nogle læsere der drømmer om at eje en gammel landevejskro…

I dag fås den dog næppe til kr. 51.500,-!!!

Kroen blev i sensommeren 2020 solgt til Christian Andersen. Denne har smukt istandsat den gamle kro. Kroen er i dag forpagtet til Peter Møller, der slog dørene op igen i oktober 2021. Kroen er allerede blevet et samlingssted for Svogerslev og opland, og hvis man ikke booker bord risikerer man at gå forgæves…

JBP 1/2-2020 – 13/10-2022