referat af seneste bestyrelsesmøde

Referat af Bestyrelsesmøde 5. maj 2022
Tilstede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Anni Mortensen (AM), Henning Jensen (HJ),
Werny Andersen afbud (WA), Ulrik Hershøj Riff (UR), Preben Pedersen(PP). Mødet blev afholdt I
Klubhuset på Engen


DAGSORDEN DISKUSSION OG BESLUTNINGER

1. Velkomst, Formanden bød velkommen til alle.

2. Godkendelse af referater fra sidste møder samt opfølgning, Ref blev godkendt.

3. Bordet rundt, status på foreningens stilling og væsentlige begivenheder Kroen, Omtalt både generalforsamling og omkring vores 17 juni. 2023 skal til møde på kroen .

4. Økonomi, status på økonomi og budget og status på ansøgninger, 40 har pt betalt. Vores økonomi ser pænt ud. Henning tager kontakt til Frank ang. Beach flag

5. Medlemmer. Status på medlemstal, status på medlemshvervning, 40 medlemmer.
Medllems hvevning den 17 -6 -23 samt ved vores ang

6. Hjemmeside og facebook, Oplæg til Jesper ang hjemmesside og frem.

7. Aktiviteter, Byvandring i Svogerslev 30 Juli kl 13-15 bymidt Byvandring kornerup 20.aug 22 13-15.
Skrive til Elisabeth Præst. Skrive til Mads bundgård ang Svoglerslev

8. Arkivalier,

9. Eventuelt

10. Næste møde, ?

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *