referat af Seneste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2020.


Tilstede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Anni Mortensen (AM), Henning Jensen (HJ),
Werny Andersen (WA)afbud, Ulrik Hershøj Riff (UR), Jesper Bade (JB). Mødet blev afholdt
hos/i/på Svogerslev Boldklub, Engen

1. Velkomst, Formanden bød velkommen til alle.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning, Ref. blev godkendt

3. Bordet rundt, status på foreningens stilling og væsentlige begivenheder, Covid-19 blev omtalt. Svogerslev Kro blev omtalt og vi fortsætter debatten og vi talte om Lynghøjsøerne. Jeg sender lige rundt ang. Susanne Jensen

4. Økonomi, status på økonomi og budget og status på ansøgninger, Vi må beholde pengene hvis vi flytter til 2021.

5. Medlemmer. Status på medlemstal, status på medlemshvervning, Ulrik kom med et forslag om halv kontingent i 2021. Det arbejder Ulrik og Jesper videre med

6. Hjemmeside og facebook, Der blev talt om annoncer til hjemmesiden og det arbejdes der videre med (Ulrik og Jesper) FB side omtalt.

7. Aktiviteter, Der er Generalforsamling den 3. marts 2021 på Lynghøjskolen kl.19

8. Arkivalier, Hugo omtalte Hobbybladet fra 1952 og 53 som vi har modtaget fra Dyrlæge Dan Herlev Jørgensen

9. Eventuelt, intet

10. Næste møde, ?

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *