referat af Seneste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 5. juli 2021.


Tilstede: Hugo Madsen (HM) referent, Rose Madison (RM), Anni Mortensen (AM), Henning Jensen
(HJ), Werny Andersen (WA), Ulrik Hershøj Riff (UR), Preben Pedersen (PP). Mødet blev afholdt
hos/i/på Svogerslev Boldklub, Engen


DAGSORDEN DISKUSSION OG BESLUTNINGER

1. Velkomst, Formanden bød velkommen til alle.

2. Godkendelse af referater fra sidste møder samt opfølgning, Ref blev godkendt

3. Bordet rundt, status på foreningens stilling og væsentlige begivenheder Kroen, Skolen kontakt martin, afventer mere om søerne, info om Svogerslev kro

4. Økonomi, status på økonomi og budget og status på ansøgninger, Nyt program til bogføring, Fu mødes om 3mdr, Vi talt om mp husk at info til medlemmer, Ulrik undersøger ang Mp

5. Medlemmer. Status på medlemstal, status på medlemshvervning, 41medlemmer, løbende op til best medlemshvervning

6. Hjemmeside og facebook, Løbende info

7. Aktiviteter

8. Arkivalier, Data base SVLF ved Preben over holde Grdp regler

9. Eventuelt, intet

10. Næste møde, ?

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *